Termeni și condiții generale

1. Condiții generale pentru utilizarea site-ului

Prin accesarea și utilizarea site-ului www.drcezar.ro acceptați, implicit și necondiționat, Termenii și Condițiile care prevalează asupra oricărei alte înțelegeri pe care ați putea să o aveți cu Doctor Cezar. Site-ul web www.drcezar.ro este deținut și administrat de către SC REVIVE MEDICAL SRL, societate cu sediul social în Iași, Str. Călugăreni nr. 17, Biroul 2, Demisol, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J22/883/2016 și cod unic de înregistrare 35907062. Neacceptarea acestor Termeni și Condiții ori a oricărei prevederi din aceștia, astfel cum aceștia sunt formulați în prezentul act, atrage obligația Clientului de a înceta de îndată accesarea Site-ului ; accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului , a oricărei pagini din acesta și/ sau utilizarea de Produse și Servicii , precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din aceștia. DISCLAIMER: Informațiile conținute de acest site sunt generale, având scop informativ și sunt adresate clienților Doctor Cezar, precum și altor persoane interesate. Sfaturile și informațiile oferite de acest site nu înlocuiesc consultul de specialitate.

2. Drepturi de proprietate intelectuală

2.1. Drepturi de autor

REVIVE MEDICAL SRL este autorul site-ului de față, toate drepturile fiindu-i rezervate. Informațiile, textele, fotografiile, sloganurile, desenele, imaginile, secvențele sonore precum și toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea REVIVE MEDICAL SRL sau a unor terți care au autorizat REVIVE MEDICAL SRL să le utilizeze. Conținutul și elementele de grafică ale prezentului site, inclusiv – dar fără a se limita la acestea – tot conținutul format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor/ secțiunilor/ minisite-urilor, dar și orice alt material, transmis sub orice forma de/și către Clienți (prin vizualizare directă pe site, prin newsletter etc.) aparțin REVIVE MEDICAL SRL , fiind proprietatea acesteia. Reproducerile, parțiale sau integrale, pe hârtie sau digital, a materialelor incluse în site-ul www.drcezar.ro sunt autorizate, cu condiția ca acestea să fie destinate unei folosințe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare și/sau comerciale și/sau informare, astfel încât să se conformeze dispozițiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală. Este strict interzisă folosirea acestui site în scopul distrugerii sau alterării conținutului ori a securității lui, ori pentru discreditarea sau hărțuirea Doctor Cezar. Orice faptă de acest gen poate constitui infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Clientului îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea în orice mod, utilizarea, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context în afară de cel original doar cu acordul scris al REVIVE MEDICAL SRL. Cererile de utilizare a conținutului site-ului în orice scop, altul decât cel personal, pot fi făcute în scris pe adresa de email: contact@doctorcezar.ro.

3. Produse și servicii

3.1 Informații despre produse și servicii

Site-ul www.drcezar.ro are scop informativ general și promovarea gamei de produse și servicii distribuite de Doctor Cezar. REVIVE MEDICAL SRL își rezervă dreptul de a modifica informațiile ce figurează în prezentul site, inclusiv pe cele referitoare la prețuri în orice moment, fără notificare prealabilă, ținând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea REVIVE MEDICAL SRL , a membrilor rețelei sale sau a angajaților săi.

3.2 Disclaimer

Site-ul www.drcezar.ro are doar scop informativ general, NU înlocuiește un examen medical propriu-zis și nu trebuie utilizat pentru diagnosticare și tratament. Vizionarea materialelor nu creează o relație medic-pacient între Doctor Cezar și Client.  Înainte de a lua o decizie referitoare la sănătate, solicitați întotdeauna sfatul unuia sau mai multor medici sau furnizori calificați de servicii medicale pentru a vă oferi soluții personalizate.

4. Date personale

Furnizorul pune la dispoziția Clienților informațiile privind propria politică de colectare a datelor personale.

Drepturile Clienților conform normelor din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) cu caracter personal sunt:

– Dreptul de a fi informat cu privire la cum sunt colectate și folosite datele furnizate

– Dreptul de a accesa datele furnizate

– Dreptul de a cere rectificarea datelor furnizate

– Dreptul de a solicita ștergerea datelor furnizate

– Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor

– Dreptul de a solicita primirea datelor furnizate anterior sau transmiterea acestora către un alt operator de date cu caracter personal

– Dreptul de a depune o plângere, cu referire la folosirea datelor furnizate, către autoritățile competente Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate. 

5. Date fără caracter personal

Informațiile fără caracter personal pe care ni le comunicați și care se referă la preferințele, interesele principale și pasiunile dumneavoastră sunt utilizate pentru a vă propune produse și servicii adaptate gusturilor dumneavoastră. Este posibil să obținem informații în mod automat dar care nu pot fi în niciun caz asociate vreunei persoane. Aceste informații se referă la tipul de browser pe care îl utilizați, la platforma computerului dumneavoastră și la numele domeniului prin care aveți acces la site-ul nostru.

6. Hyperlink-uri

Plasarea unui hyperlink spre site-ul www.drcezar.ro necesită o autorizație prealabilă, în scris, de la Doctor Cezar. Dacă doriți să plasați un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare, să contactați departamentul de marketing al Doctor Cezar. REVIVE MEDICAL SRL nu poate fi, în nici un caz, făcută responsabilă pentru punerea la dispoziție a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink, plecând de la site-ul www.drcezar.ro și nu este responsabilă, în nici un fel, privind conținutul, produsele, serviciile etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.

7. Drept aplicabil

Prezentele Condiții Generale se supun dreptului intern român. Limba Condițiilor Generale este limba română. În caz de litigiu, numai instanțele românești pot fi considerate competente.

8. Sesizări și sugestii

Clienții Site -ului pot să contacteze Furnizorul prin mesaj e-mail la adresa contact@doctorcezar.ro . Timpul de procesare al sugestiilor și sesizărilor este de 30 zile lucrătoare.

9. Actualizarea condițiilor generale

„Termeni și Condiții” constituie, în întregime, un acord încheiat între dumneavoastră și REVIVE MEDICAL SRL în privința utilizării site-ului nostru. REVIVE MEDICAL SRL își rezervă dreptul de a modifica și actualiza, în orice moment, accesul la site, precum și Condițiile Generale. De aceea, vă rugăm să vizitați, în mod regulat, această rubrică pentru a verifica Condițiile Generale în vigoare.

Politica de Confidențialitate

 I. INFORMAȚII GENERALE

Confidențialitatea vizitatorilor site-ului www.drcezar.ro este foarte importantă pentru noi și ne luăm angajamentul să o protejăm. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării acestei pagini de internet. Site-ul web www.drcezar.ro este deținut și administrat de către SC REVIVE MEDICAL SRL, societate cu sediul social în Iași, Str. Călugăreni nr. 17, Biroul 2, Demisol, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J22/883/2016 și cod unic de înregistrare 35907062.

II. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL CE VOR FI PRELUCRATE

Dacă sunteți client al site-ului www.drcezar.ro , vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume, prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, date referitoare la modul în care utilizați site-ul precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul plății unor servicii sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea lui.

III. SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRII

1. Scopurile prelucrării datelor dumneavoastră sunt:

– furnizarea celor mai bune produse și servicii adaptate solicitării dumneavoastră;

– pentru efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice), atât cu privire la produse/servicii, cât și cu privire la portofoliul de clienți, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea de produse/servicii, precum și efectuarea de studii și analize de piață cu privire la produsele/serviciile Doctor Cezar și pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor/serviciilor Doctor Cezar;

– efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă în cadrul Doctor Cezar;

– soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri/solicitări la care Doctor Cezar este parte;

– efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor Doctor Cezar, precum și realizarea de audituri sau investigații ale Doctor Cezar;

– pentru scopuri ce țin de activitatea de control, audit, arhivare, acestea fiind întotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele respective au fost inițial colectate;

– pentru scopuri de marketing direct în condițiile în care clientul și-a dat consimțământul în acest sens.

2. Temeiul prelucrării datelor dumneavoastră:

– pentru a face demersuri pre-contractuale la cererea Clientului de încheiere a unui contract (de ex: programarea pentru un serviciu), pentru executarea unui contract la care Clientul/persoana vizată este parte sau pentru a furniza Clientului informații despre produsele deținute sau suport pentru utilizarea acestora;

– în baza unei obligații legale aflate în sarcina Doctor Cezar (de ex: identificarea și cunoașterea clientelei, identificarea și prevenirea fraudelor);

– în baza interesului legitim al Doctor Cezar (de ex: centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, efectuarea unor analize statistice cu privire la portofoliul de Clienți; dezvoltarea și îmbunătățirea produselor și serviciilor Doctor Cezar).

3. Durata pentru care vă prelucrăm datele

– Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor menționate mai sus. În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina proprietarului şi furnizorului site-ului, REVIVE MEDICAL SRL (în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

– Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, REVIVE MEDICAL SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, fără însă a afecta prelucrările desfășurate pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, REVIVE MEDICAL SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină REVIVE MEDICAL SRL în desfășurarea activității prin intermediul site-ului ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri:

– pentru administrarea site-ului;

– în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către REVIVE MEDICAL SRL prin intermediul site-ului www.drcezar.ro;

– pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

– pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

– pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

– atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal furnizate site-ului www.drcezar.ro pot fi transferate în afara României doar către state din Uniunea Europeană. Datele personale nu sunt transferate în țări din afara UE sau CEE, sau către organizații internaționale. Nu încurajăm SPAM-ul, nu furnizam adresa dumneavoastră de e-mail sau alte date personale unor terți (persoane fizice sau juridice), nu comercializam, nu oferim, nu facem schimb de date personale obținute prin intermediul acestui site, nu divulgam datele dumneavoastră personale altor persoane care accesează paginile acestui site.

VII. DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

– dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către site-ul www.drcezar.ro, conform celor descrise în prezentul document;

– dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea noastra cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

– dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

– dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

– acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

– în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

– în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

– în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

– în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

– datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, REVIVE MEDICAL SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

– dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:

– persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

– prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

– operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

– persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

– dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către REVIVE MEDICAL SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

– dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

– în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al site-ului www.drcezar.ro sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care REVIVE MEDICAL SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

– în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

– dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@doctorcezar.ro.

VIII. ACCESUL MINORILOR

Conținutul site-ului şi materialelor deținute de REVIVE MEDICAL SRL nu este destinat minorilor, dar conținutul său nu este vătămător pentru aceștia. Nu colectăm informații și date ale minorilor sub 16 ani.

Ce sunt cookie-urile şi cum le folosim?

Asemănător altor pagini comerciale, această pagină de Internet folosește fișiere de tip cookie pentru a colecta informații despre modul de folosire a site-ului. Un cookie este un mic fişier text, care este stocat de pe calculatorul tău, dacă browserul tău (Firefox, Internet Explorer, Chrome sau Opera, etc) permite aceste lucru şi poate fi trimis către noi pentru a te identifica. Cookie-urile au fost create pentru a ajuta un website să recunoască tipul de browser al clientului, prin stocarea de informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet (ex: setările limbii în care se dorește un afişarea site-ului; păstrarea unui user logat în contul de webmail; securitatea online banking; păstrarea produselor în coșul de cumpărături; sugestii personalizate în funcţie de preferinţele etc.). Un cookie nu poate fi citit de un alt site care nu a creat acel cookie. Acordarea consimțământului asupra utilizării cookie-urilor în concordanță cu termenii acestei politici atunci când vizitați website-ul nostru pentru prima dată, ne permite să utilizăm cookie-uri de fiecare dată când vizitați website-ul nostru. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online ci doar că această nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs, evidențiate prin comportamentul de navigare. Cookie-urile NU sunt viruși! Un cookie nu se comportă ca un virus sau ca alte programe de capturare a Informațiilor de Identificare Personală aflate pe calculatorul tău. Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot autorula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENŢIALITATE

Dacă considerăm că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, vom publica respectivele modificări în aceasta pagină pentru a vă informa cu privire la tipurile de informații pe care le colectăm și modul în care le utilizăm. Dacă aveți întrebări cu privire la politica noastră de confidențialitate vă rugăm să ne contactați la pagina de contact de pe acest site. Site-ul www.drcezar.ro ia în serios aspectele legate de confidențialitate și intenționează să rămână în prima linie în ceea ce privește politica de confidențialitate și protecția datelor. Vom actualiza periodic politica de confidențialitate şi vom afișa noutățile pe această pagină.

Ultima actualizare: 26.10.2022

Pentru a te abona la newsletter-ul Dr. Cezar, te rugăm să bifezi această casetă și să apeşi butonul de trimitere. Te poți dezabona în orice moment, urmând link-ul de dezabonare din e-mailurile noastre. Vom procesa informațiile tale personale pe baza consimțământului tău.